AI-AKTINDSIGT

Sprogmodeller (NLP)

Sprogmodeller, også kaldet NLP-modeller, er en type af kunstig intelligens, som kan læse og forstå tekst, og derefter fremsøge den information man beder modellen om at lede efter. I projektet udvikles to forskellige typer af sprogmodeller:

w

Generel kommunalsk sprogmodel

En grundlæggende sprogmodel, der danner fundament for specialiserede sprogmodeller som dem, vi udvikler i projektet. Grundmodellen bliver trænet i at kunne afkode det kommunalske sprog, og har mange anvendelsesmuligheder ud over projektet.

~

Anonymiserings/GDPR-model

Fremsøger specifikke tekst- eller numeriske sekvenser (fx navne, CPR-nummer eller adresse).

Semantisk søgemodel

Semantisk søgemodel til fremsøgning af informationskæder eller -kontekster (fx beskrivelser af helbredsoplysninger, beskrivelser af produkter og produktnumre).

AI Aktindsigt logo

Sønderborg Kommune

Digitalisering og Udbud
Voldgade 3
6400 Sønderborg