Så er vi ved at være igennem de sidste opsamlende indsatser i projektet. Her i blandt har vi været i gang med en afslutningsrapport, som nu ligger klar.  I rapporten samler vi op på nogle af de erfaringer, vi har gjort os, og de udfordringer vi er løbet ind i undervejs.

Blandt andet har dataadgange og -infrastruktur været et emne, der har givet anledning til refleksion. Både i forhold til det ressourcetræk der er påkrævet, og de underliggende strukturer data er bundet op på i en kommune. Det er derfor emner vi, i fremtidige projekter, vil have for øje og adressere tidligt i forløbet.

Det er ikke nogen hemmelighed, at GDPR og jura er noget, der fylder i projekter, der har fokus på udvikling og anvendelse af ny teknologi. Vores erfaringer siger os, at det er emner, man bør have med ind i sine overvejelser allerede i opstarten af et nyt projekt, da det kan lede til forsinkelser eller ligefrem blive stopklods for et projekt.

I rapporten kommer vi også omkring emner som formidling, drift af et agil projekt samt muligheder for skalering og videre udbredelse.

Du kan læse hele afslutningsrapporten vedhæftet herunder: