I projektet har vi udviklet en grundmodel, som er blevet trænet i at forstå ’kommunalsk’ – det vil sige de formuleringer, fagudtryk og vendinger som er gængse i det kommunale regi. Grundmodellen er fundament for NER-modellen og den semantiske søgemodel, som vi tager fat på at udvikle i den næste fase af projektet. Med grundmodellen har vi dermed allerede et ståsted, som medfører, at der ikke vil være behov for den samme mængde data, som der ellers ville være, hvis hver model skulle udvikles separat.

Link: Læs mere om grundmodellen