I et sneklædt Sønderborg Slot tog vi afsked med AI aktindsigt sammen med en god flok engagerede og nysgerrige deltagere, som alle havde trodset snevejr og lange ventetider i lufthavnen for at deltage.

Projektet har fundet fodfæste midt i en tid, hvor sprogmodeller og generativ AI er i rivende udvikling. Derfor ville vi med dagen gerne sætte spot på, hvordan vi går til opgaven med Generativ AI i det offentlige.

Vi startede derfor dagen med et spændende oplæg om hvor Generativ AI er, og hvor vi (måske) er på vej hen. Søren Christian Søndergaard Poulsen (ATP) førte os kyndigt gennem en lang række eksempler og gode refleksioner. Blandt andet hørte vi om, hvordan Coca Cola bruger AI til, at involverer kunder i fx design af deres produkter og om, hvordan AI kan bruges til at understøtte brugen af referater af samtaler med borgere i forbindelse med deres sager.

Således klædt godt på og med masser af inspiration gik vi i gang med en workshop, hvor alle de mange ideer, vi sidder med rundt omkring, kom i spil. Asbjørn Ammitzbøll Flügge (Implement) styrede os igennem drøftelserne og de gode ideer samler han sammen for os, så vi kan dele dem med jer.

Efter en velfortjent frokost vendte vi blikket mod Signaturprojekterne og AI Aktindsigt. Søren Bregenov (KL) gav os et indblik i, hvordan det er gået (og går) med de Signaturprojekter, der er blevet sat i søen hen over de sidste par år. – kort opsummeret, så går det godt, og vi er blevet klogere på, hvilke udfordringer vi står overfor, og hvor KL blandt andet kan understøtte kommunerne i at komme i gang med at bruge AI. Vi hørte også om nogle af de tiltag, KL har på planen for fremtiden.

Anders Andersen (Aktio) repræsenterer leverandørsiden af projektet, og gav os et indblik i, hvordan det er gået med modeludviklingen. Modellerne præsterer godt i test, og er nu ved at blive gjort klar til udstilling. – Vi giver besked her på siden så snart de er klar, så hold gerne øje her.

Os i projektgruppen fortalte mere generelt om vores erfaringer med at deltage i et signaturprojekt. Det har nemlig været nogle spændende og lærerige processer, hvor vi ikke alene er blevet kloge på, hvad AI kan i kommunal sammenhæng, men også på vigtigheden af god forberedelse, datatilgængelighed og særligt værdien af samarbejdet med andre.

Vi sluttede dagen af med en god snak om potentialer og modeller for at udvikle en dansk GPT-model. Her fortalte Asbjørn (implement) om den rapport Implement har lavet om emnet, og Tim Hansen (Droids) faciliterede en dialog om muligheder og opmærksomhedspunkter i, hvordan vi går til en opgave som det at udvikle en dansk sprogmodel.

Tak til alle jer, der trodsede snevejret, tak til alle jer der har vist projektet interesse og, ikke mindst, en kæmpe tak til vores oplægsholdere: Søren Christian Søndergaard Poulsen, Søren Bregenov, Anders Andersen og Asbjørn Amitzbøll-Flüuge og til Tim Hansen som facilitator.